جشن خیابانی دهه کرامت با حضور: عبدالرضا هلالی، امیر کرمانشاهی، علی پور کاوه، سید محمود علوی، محسن عراقی و میثم‌ مطیعی.