روایت جالبی ببینید از خبرنگار تبیان که ۱۰ روز پیش واکسن «برکت» تزریق کرد