یا امام رضا سلام‌ تویی سایه ی سرم تویی کس بی کسیام؛ یا امام رضا سلام‌ غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام؛ من گدای مشهدم مثل اون کبوترم که در طواف گنبدم؛ من گدای مشهدم همیشه با دست پر از در خونت اومدم... مداحی استدیویی یا امام رضا (ع) سلام با نوای محمدحسین پویانفر.