رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی‌هایشان با اشاره به ساخت واکسن‌های ایرانی فرمودند که جوان‎های ما در قضیه واکسن منتظر دست‎های بخیل خارجی نماندند. جوانان از همان روزهای اول تلاش کردند و رسیدند به تولید واکسن و ما شدیم جزو ۶ کشوری که می‎توانند واکسن کرونا تولید کنند.