در این کلیپ استاد رضا مهدوی نحوه صحیح بال در حالت بسته در نگارگری را توضیح می دهند. در رشته های مختلف مثل تشعیر، گل و مرغ و مینیاتور این آموزش کاربردی است.