یارانه‌های نقدی با هدف رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران و خداحافظی با یارانه‎‌های پنهان در آخرین ماه پاییز سال ۱۳۸۹ پرداخت شد.از این تاریخ تاکنون هیچ انتخاباتی بدون نقش‌آفرینی یارانه در عرصه سیاست و اقتصاد برگزار نشده است اما برنامه کاندیداهای انتخابات 1400 در مورد هدفمندی یارانه‌ها چیست؟