من گل میخک هستم، در روی غم ها بستم، کنار یاس و لاله کنار باغچه هستم؛ کلیپی شاد از شعری کودکانه به نام من گل هستم