این مستند روایت دستگیری جاسوس موساد (سازمان اطلاعات و عملیات ویژه خارجی رژیم صهیونیستی) در یمن می باشد و شامل اطلاعاتی از جمله طرح نفوذ صهیونیست ها و اعزام جاسوس به یمن است.