قیمت کتاب ظرف یک ماه گذشته دو برابر شده است. در این ویدیو ببینید که چطور میشه کتاب ارزان خرید.