دردونه قلبم مونس و همدم، دلیل هر خندم؛ کلیپ استوری اینستاگرام یا وضعیت واتساپ عاشقانه داخل ماشین از ترانه دردونه با صدای احسان دریادل