با دیدن این کلیپ خوشمزه ترین آلبالو پلو رو درست کنید.