تو را آنگونه می خواهم که زندان زلیخا را، کمک کن آه تو بگیرد دامن ما را، ندارم هیچ امیدی، به این دنیای تبعیدی، که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را؛ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ عاشقانه با صدای حجت اشرف زاده از ترانه برف آمد