اگر برای دخترتون کادو کتاب گرفتید و می خواستید با پارچه اون را ببندید حتما این کلیپ را ببینید.