کلیپ کوتاه استوری از شهید ابراهیم هادی مناسب استفاده به عنوان استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.