ای عشق ستاد انتخاباتت کو...؟! غریب عالم. کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.