دخترم تاج سرم ای امید و باورم، توی مسیر زندگی تنها تویی همسفرم، توی مسیر سختی ها تویی هم مسیر من؛ کلیپ کوتاه تبریک روز دختر مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام