شهید حاج احمد کاظمی: خیانت اینکه آدم جایی باشه اما اونجا جاش نباشه و سعی کنید برای خوشایند کسی جهنم نروید و وظایف دینی تون رو با هیچ چیز معامله نکنید. ویدئو کوتاه برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ