حجت الاسلام عالی: هر فردی که از دار دنیا می رود اول جا متوجه قبر خودش هست لذا بر سر قبر والدین خود بروید و در آنجا دعا کنید و بخواهید که برایتان دعا کنند.