روی پیشونی فرشته ها نوشته، هرکی دختر داره جاش وسط بهشته، یکی یدونه دختر گلابتون دختر؛ کلیپ کوتاه شاد شاد برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ روز دختر