می گفت ما مرغ شامیم حالا یا بزم عروسی یا مجلس سوگواری؛ می گفت فرقی نداریم فرق ما دوتا شبیه اسب کالسکه است و گاری ... قطعه ی یک دقیقه ای آهنگ شاه مقصود محسن چاوشی.