هر جا دو راهی است، هر آیینه کربلاست، خود را ببین دوباره که آیینه کربلاست، تصمیم حر در اول هنگامه روشن است، تکلیف کربلا و امان نامه روشن است، از لطف اوست هر که به جایی رسیده است، خیلی حسین، زحمت ما را کشیده است؛ کلیپی درباره رای دادن در انتخابات از ترانه انتخاب با صدای علی اکبر قلیچ مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام