جناب خان در برنامه خندوانه رامبد جوان حسابی بابت ترکیدن بادکنک ترسید و از آقای شاه حسینی طلب تی کرد برای تمیز کردن