معاون هماهنگ‌ کننده ارتش: ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوبندر مکران و ناوشکن بومی سهند توانست برای اولین‌ بار و بدون پهلوگیری در بنادر دیگر کشورها وارد اقیانوس اطلس شود.