ما که از طوفان و سختی رد شدیم؛ یک شبه پرواز رو از بر شدیم؛ هر چی سنگ انداختن تو راهمون؛ کم نیاوردمو محکم تر شدیم؛ ما جوان دادیمو خون دادیم ولی؛ کم نشد حتی یک مشت از خاکمون... موزیک ویدئو نسل ما با صدای مهدی یغمایی.