بالاخره اینهایی که نامزده پست ریاست جمهوری شده اند هندوانه در بسته که نیستند سوابق درخشانشون موجوده؛ کلیپ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ انتخاب اصلح