حیدربابا نخون پیرو حیدر باش؛ شعری کوتاه و عالی از استاد ولی الله کلامی کنایه به شعرخوانی ترکی مهرعلیزاده در برنامه دوم مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم