استاد دانشمند: خدا هرکی رو دوست داشته باشد دخترش می دهد و پسر نعمت است دختر رحمت؛ سخنرانی حجت الاسلام دانشمند به مناسب روز دختر