یکی از موضوعاتی که در مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت، مالیات بود که بیشتر صحبت‌ها مبنی بر کاهش فشار مالیات بر تولیدکنندگان مطرح شد. در این ویدیو برنامه‌ کاندیداها درباره گرفتن مالیات و فرار مالیاتی را ببینید.