هپلی هپو توی جنگله اون یه غول تنبله، گفت سیب بالای درخته، چیدن اون خیلی سخته؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت هپلی هپو و سیب.