قاضی زاده: یکی از مشکلات ما در نظام اداری کشور نحوه تقسیم وظایف است. برای فرار از پاسخگویی شوراهایی تشکیل شده و مصوبات تعیین شده در این شوراها بلاتکلیف است. مدل حکمرانی برای محیطی کردن تصدی‌ها داریم تا بودجه منطقه‌ ای تقسیم شود در مناظره دوم انتخاباتی هیجدهم خرداد هزار و چهارصد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم