حجت الاسلام حسین عرب: در بخشی از یوگا کارهایی را باید پرتوجو به آن ملتزم شود که بسیار زننده است و اگر مربی از ابتدا آنها را تشریح کند ایشان از آن منصرف می شوند و آن هیچ قرابتی با ورزش ندارد.