زیر گلو از گیره یوشکل، کلیپس مگنت و سنجاق میتونید استفاده کنید. بغل گوش رو شونه رو با سوزن مخصوص روسری یا سوزن مرواریدی خیاطی میتونید فیکس کنید، ویدئو آموزش بستن روسری