با وسایل ساده یا دور ریختنی و کمی خلاقیت می تونید خیلی وسایل تزییناتی شیک توی خونه بسازید