صدای تو زمزمه ی زندگی؛ سرود عاشقانه ی بهاره؛ یاد شقایق های سرخت به خیر؛ راهی که تا ابد ادامه داره؛ شونه به شونه ی گلای عاشق؛ ریشه زدیم تو خاک خرم تو ... موزیک ویدئو ایران عاشق با صدای مهدی نجم الدین.