قسمتی از برنامه کلبه عموپورنگ که به بچه ها یاد میده که نباید بیش از 2 ساعت از گوشی و تبلت و فضای مجازی استفاده کرد بچه ها باید خودشون بازی کنند.