پژمان جمشیدی در برنامه ستارها خطاب به سردار آزمون میگه اگر کسی از 300 سال بعد بیاد چی ازش می پرسی جواب میده کی ایران از گرفتاری نجات پیدا می کنه؟ و تیم ملی به کی جام جهانی راه پیدا می کنه؟