برای درست کردن کیک فنجونی خونگی مناسب دورهمی ها و عصرانه این کلیپ را تماشا کنید.