من سرم پر که میشه وقت غر غر که میشه؛ حوصلم سر که میره دم دم صبح که میشه؛ تو هر حالتی باشم میام رو خط تو میخوام رو من وا کنی در قلبتو؛ یه جوری انگاری وصلم اصلا به تو؛ تو جدا از اینکه یه تیکه از قلبمی بهترین رفیق روزای هفتمی؛ از پا که میافتم مثل پادزهرمی تو ... موزیک استوری عاشقانه پادزهر با صدای شهاب رمضان.