سکانسی از سریال طنز زیرخاکی دو که عصبانیت پریچهر از دست کاوه را نشان می دهد با بازی فوق العاده ژاله صامتی در نقش پریچهر