با کانال های رنگی که در نرم افزار فتوشاپ وجود داره می تونید طیف های رنگی عکستون را جابجا کنید