این کارتون جذاب که همه شخصیت های اون کارتن هستند یک خانواده صمیمی و شاد رو تشکیل دادند و هر قسمت یک داستان تازه برای بچه ها رقم می زنند، این قسمت فردا مهمانیه.