آموزش درست کردن یک دم کنی کاربردی و مناسب برای درب قابله ها که در آشپزخانه خیلی مورد استفاده می باشد.