این دارو چهار وجهی، متشکل از اسپری بینی و دهان، قرص کاهش عوارض، ضد ویروس و قطره بخور آزمایش های بالینی را پشت سر گذاشته، کاملا گیاهی و بومی ایران است و عوارض جانبی ندارد.