موشن گرافیک دیدنی در مورد انتخاباتی سرنوشت‌ساز در گام دوم انقلاب.