داخل خیار رو خالی کنید و با مخلوط ماست، خیار مایونز، سیر و نعناع و هر چیزی که خودتون دوست داشتین پر کنید و نوش جان کنید