با شی بلند شروع کنید تا فضا پر شده و لایه ایجاد گردد، به جای نصب کردن قاب ها آن ها را روی شلف بچینید، تعدادی کتاب را کنار هم قرار دهید و به صورت عمودی و کج بچینید تا جذابیت بصری ایجاد شود...