بچه ها بعد از درست کردن آدم برفی دست می زدند و می خندیند اما حمید غمگین بود، آخه مادرش مریض شده بود؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خوش آمدی آدم برفی.