آکادمی علوم تجربی کالیفرنیا خانه‌ ای مصنوعی برای مورچه‌ ها آماده کردن تا بچه‌ ها از نزدیک با نحوه‌ زندگی اجتماعی مورچه‌ ها آشنا بشن. خردسالان از دیدن مورچه‌ ها و شنیدن صداهای طبیعی شبیه‌ سازی شده لذت میبرن و کودکانی که میتونن متون رو بخونن، با صفحه‌ دیجیتالی که تعبیه شده ور میرن تا اطلاعات کسب کنن!