کلیپ کوتاه سخنان علی اکبر رائفی پور در مورد اینکه آقای رئیسی می داند که مبادی فساد درکشور کجاست و به خاطر همین حضور پیدا کردند.