بخشی از نقش آفرینی زنده یاد علی انصاریان در فیلم سینمایی «کولبرف».